Bæredygtighed og produktansvar

Biobede - miljøbeskyttelse i landbruget

Phytobac®: Bayer støtter forskning i Biobede

Bayer CropScience støtter forskning i såkaldte ’biobede’ for at gøre det lettere for landmænd at bruge plantebeskyttelsesmidler uden at skade miljøet.

I dag er der godt styr på plantebeskyttelsesmidler. Vi kender deres nedbrydningstid, og de bliver anvendt på marken i godkendte koncentrationer. Der, hvor der kan opstå problemer, er når landmanden fylder og efterfølgende renser sin sprøjte. Spild kan resultere i punktforurening. I sådanne tilfælde kan et såkaldt biobed, der gør brug af naturens egne nedbrydningsmetoder, forhindre en punktforurening af miljøet.


Hvad er et biobed?
Et biobed er et sted, hvor man nedbryder rester af plantebeskyttelsesmidler, som opstår i forbindelse med vask eller fyldning af en sprøjte. Et biobed er en container, der indeholder en blanding af materialer, hvori mikroorganismer kan arbejde. Biobede er oprindeligt en svensk opfindelse og i de første bede var bunden forseglet med et lerlag og fyldt med en blanding af 25 % jord, 50 % halm og 25 % spagnum. I dag eksperimenteres der med forskellige sammensætning. Biobede placeres i forbindelse med en vaskeplads, og formålet er at minimere risikoen for punktforurening, når man fylder og renser sin sprøjte. 

 

Biobede kan udformes på mange måder
Et biobed kan være gravet ned i gårdspladsen og med en kørerampe hen over være beregnet til at stille sprøjten på, når den fyldes eller parkeres.

Et biobed kan også placeres ved siden af en vaskeplads, hvorpå sprøjten fyldes, vaskes eller parkeres, når den er uvasket. Alt vaskevand såvel som regnvand fra vaskepladsen opsamles i beholder eller fordampes. Mængden af vand kan minimeres, hvis vaskepladsen er overdækket. 

 

 

 Phytobac® er et Bayer CropScience registreret varemærke og et certificeret biobed-koncept, som i dag er vidt udbredt i Frankrig. Konceptet består i, at landmænd får eksperthjælp helt fra planlægning til etablering og vejledning i brug og evaluering af systemet, når det er i drift.

Bayer lancerer nyt dansk forskningsprojekt
En undersøgelse blandt landmænd i Frankrig, der benytter Phytobac®-systemet, dokumenterer, at systemet er nemt, praktisk, miljøvenligt og omkostningseffektivt at anvende, og at det samtidig medvirker til at forbedre landbrugets image.

 

Bayer CropScience har i 2012 startet et dansk forskningsprojekt, der skal dokumentere, om Phytobac®-systemet er lige så effektivt under nordiske forhold, som det har vist sig at være i Frankrig.

 

 

Sådan fungerer en Phytobac® unit

Principskitsen for en Hermex® Phytobac® unit, hvor spildevand med kemikalierester opsamles i tanken til venstre. Tilførslen af spildevandet til den mikrobiologiske substans i containeren til højre kan styres ved hjælp af fugtighedsmåling. Herved sikres et optimalt miljø for mikroorganismerne. Denne del er dækket af et tag, der forhindrer regnvand i at nå beholderen, mens der er åbent til siderne, så den gennemgående vind øger vandfordampningen.

Opdateret: 04. august 2015  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Anbefal

Luk ×