Forskning & Udvikling

Forskning for flere fødevarer til en voksende verdensbefolkning

At skaffe fødevarer til den voksende globale befolkning er en af de største udfordringer verden står over for. I år 2050 vil vores planet være hjem for mere end ni milliarder mennesker. Imidlertid er mængden af tilgængelig landbrugsjord faldende på grund af stigende urbanisering, forsaltning og jorderosion. Desuden påvirker ekstreme vejrforhold som tørke og oversvømmelser høstmængde  og -kvalitet. Bayer er en af verdens største udbydere af innovative produkter til landbruget, og vores mål er at bidrage til en mere bæredygtig produktivitet i landbrugsøkonomien.

 

Nogle af vores vigtigste forskningsprioriteter:

 

Større høstudbytter

  Stress påvirker planter ligesom mennesker.  Klimaforandringerne påfører planterne stress og udfordrer deres evne til at overleve tørke, oversvømmelser og temperatursvingninger.

Vi kan ikke bare få disse strabadser til at forsvinde, hvor meget vi end måtte ønske det. Vores første skridt er derfor at gøre planter mere modstandsdygtige – for at de kan producere høje udbytter selv under barske forhold. For eksempel forsøger vores forskere at afsløre plantegenernes " hemmeligheder" om stresstolerance.

Nye hybridfrø kan også øge udbyttet - som det allerede er lykkedes for os med op til 30 procent inden for raps og ris, sammenlignet med "almindelige" sorter.

 

Forbedring af planteegenskaber

Kan vi lave en tomat mere lækker eller en bomuldfiber stærkere? Kunne ris blive sundere eller en melon lettere at spise? Det kan vi sige ja til. Og de er blot eksempler på de mange egenskaber, vi kan forbedre i kulturplanter.

Faktisk bringer vi ca. 70 nye sorter grøntsagsfrø på markedet hvert år – og hver af dem tilbyder landmændene mindst én ny egenskab, der vækker interesse hos avlere og forbrugere.

Rapsolie er et andet eksempel på stadige forbedringer. Vi formår at øge andelen af sunde fedtsyrer i olien og undgå at der opstår usunde stoffer i forarbejdningsprocessen..

Hvordan undgår landmændene at skade deres afgrøder, når de har brug for at bekæmpe ukrudt med herbicider? Vi hjælper med at gøre deres planter stærke nok til at modstå og endda nedbryde herbicider - takket være stoffer, kendt som safener, og som forskerne har brugt i andre programmer i 30 år eller teknologier baseret på genteknologi, som gør afgrøder tolerante over for herbicider.

Men vi går også et skridt videre. Med vores TwinLink™ -teknologi, der er godkendt i USA siden 2012, kombineres herbicidresistens med effektiv insektkontrol. Vores mål er altså at hjælpe planterne til at forsvare sig selv mod specifikke skadedyr.

 

Fin-tuning af plantebeskyttelsesmidler

Et produkt er blot et skridt i en udvikling. Et nyt og bedre produkt venter altid rundt om hjørnet. Sygdomme kan hurtigt blive resistente over for behandlinger - så udfordringen er altid at kunne finde de stoffer, der vil forhindre, at det sker. De mest spændende gennembrud sker, når vi udnytter naturens egne processer - som for eksempel med insektmidlet MOVENTO™, som via plantesaften fordeler det aktive stof i hele planten. Dårligt nyt for skadedyr, uanset hvor de bor i og lever af den.

Andre succeser fra vores laboratorier er det langtidsvirkende herbicid Alion™, som kontrollerer ukrudt i flerårige afgrøder, som citrusfrugter, nødder, vindruer, kernefrugter og stenfrugter. Ligesom fungicidet Luna™, som kontrollerer et stort antal svampesygdomme på markerne og forhindrer rådprocesser under lagring.

Et andet område i søgen efter nye metoder for bæredygtig plantebeskyttelse i landbruget er aktive biologiske virkstoffer. Disse findes i vores Votivo™ produktlinjer til frøbehandling og Natria™, en spray, der indeholder det naturlige aktive stof fra neem-træet, der bekæmper sugende og gnavende skadedyr.  

Opdateret: 29. januar 2016  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Anbefal

Luk ×