Forskning og udvikling hos Bayer

Innovation og vores medarbejderes kompetencer udgør grundlaget for vores succes som virksomhed. Vi driver innovation ved løbende at udvikle nye molekyler, teknologier og forretningsmodeller i vores forskningscentre, investere i forsknings- og udviklingsprojekter, støtte udviklingen af vores medarbejdere og udvide vores aktiviteter gennem opkøb eller samarbejde med eksterne partnere. Ved at styrke vores innovative evne kan vi tage fat på  udfordringerne i vores tid og opnå lønsom vækst.

I 2014 brugte vi i alt EUR 3.574 mio. (2013: EUR 3.406 mio.) på forskning og udvikling. Det svarer til 8,5% (2013: 7,9%) af omsætningen. Antallet af medarbejdere inden for forskning og udvikling udgjorde på verdensplan ca. 14.000.

Udover at investere i forskning og udvikling fremmer Bayer en innovationskultur, der er baseret på åbenhed over for nye arbejdsmetoder og internt tværfagligt samarbejde. Vi er ved at opbygge et nationalt og internationalt netværk af fremragende forskere til yderligere at øge vores ekspertise og udvide dette netværk gennem samarbejde med eksterne partnere.

 

Vores samarbejde og alliancer med førende universiteter, offentlige forskningsinstitutioner og partnervirksomheder suppleres med innovationsmiljøer, crowdsourcing og videnskabscentre i Asien og USA for at gøre brug af eksternt innovativt potentiale gennem en åben fornyelsestilgang. Nogle af vores samarbejdsprojekter støttes med offentlige midler. 

Styrke Life-Sciences-forskningen

Bayer er den eneste globale virksomhed som samtidigt forsker i human, dyre- og plantesundhed. Systematisk og intensivt samarbejde mellem forskere fra begge vores Life Science divisioner giver nye impulser. Således samarbejder forskere om projekter, der involverer centrale biologiske processer såsom genregulering eller energimetabolisme. Sådanne projekter tager sigte på at udvikle en bedre forståelse af sygdomme, afkode virkningsmekanismer, personalisering af terapier eller forklare resistensmekanismer. Den fælles brug af teknologiplatforme bliver udvidet. Disse projekter er blevet støttet siden 2012 af Bayer's interne "Life Sciences Fund", og gennemføres for det meste sammen med eksterne partnere.

 


Stofskifte detektiver: Dr. Julian I. Borissoff og Dr. Mark-Christoph Ott (fra venstre til højre) analyserer de
kemiske detaljer i metabolismen hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer for at finde frem til nye
mål for aktive ingredienser.

 

 

Udgifter til forskning og udvikling 2001-2014

 

 

Pålidelig, global beskyttelse af intellektuelle rettigheder er af afgørende betydning for en innovationsvirksomhed som Bayer. I 2015 ejede vi ca. 54.000 gyldige patentansøgninger og patenter på verdensplan vedrørende omk. 5.500 beskyttede opfindelser.

Følg os på:
Opdateret: 08. januar 2016  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Anbefal

Luk ×