Bayer AG's koncerndirektion

Koncernledelsen


Werner Baumann
Chairman 

Johannes Dietsch 
Finance 

Hartmut Klusik*
Human Resources
Technology & Sustainability

Kemal Malik
Innovation
   
 
Dieter Weinand
Pharmaceuticals
Erica Mann
Consumer Health

Liam Condon

Crop Science


* Labor Director

 

Bayer-koncernens direktion er forpligtet til at pleje alle organisationens interesser og at opnå en fortsat vækst i virksomhedens værdi. Formanden for direktionen, Werner Baumann, koordinerer principperne om firmapolitikken.

Direktionens vigtigste opgaver er at fastlægge virksomhedsstrategien, fastsætte budgettet og fordele ressourcerne. Den offentliggør koncernens kvartals- og årsregnskaber, og beslutter besættelsen af de vigtigste stillinger i virksomheden. Det er også direktionens opgave regelmæssigt, rettidigt og udførligt at informere bestyrelsen om alle emner inden for planlægning, forretningsudvikling og risikomanagement, der er relevante for Bayer AG.

Medlemmerne i koncerndirektionen vælges for en periode af maksimalt fem år og kan genvælges efter perioden.


Opdateret: 19. maj 2016  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Anbefal

Luk ×