Making Science Make Sense

Skolematerialer

Som led i vores Making Science Make Sense initiativ udgiver vi materialer til brug i kemi-, fysik- og biologiundervisningen.

På listen nedenfor kan du se de aktuelle udgivelser, som du kan downloade.

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel

MSMS Pesticidhaefte

Ny udgave 2014. Plantebeskyttelsesmidler beskytter kulturplanter, så de ikke skades af insekter, svampe eller ukrudt.
Plantebeskyttelsesmidler er derfor vigtige for fødevareforsyningen og økonomien i verden, da de sikrer halvdelen af de afgrøder, vi høster.
I forbindelse med vores samarbejde med lærere fra Danske Science Gymnasier er vi blevet opfordret til at udarbejde information om, hvordan plantebeskyttelsesmidler bliver til.
Forskningen, der foretages før et plantebeskyttelsesmiddel kan godkendes til anvendelse i landbruget og andre jordbrugserhverv, sker over mange år og på et højt videnskabeligt grundlag.
Med denne information prøver vi at give en kort introduktion til, hvor omfattende en forskning der ligger bag, før et plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes. Download

English version

Hvad skal man kunne for at udvikle plantebeskyttelsesmidler?

jobs

Hvilken uddannelse skal man have for at kunne blive forsker i plantebeskyttelsesindustrien? Hvilken slags jobs er der brug for i Bayer CropScience? Denne lille folder forsøger at besvare nogle af spørgsmålene. Download