Vi arbejder for et bedre liv

Social Ansvarlighed

Med vores kerneforretning har vi stor indflydelse på samfundsudviklingen. Samtidig er vi afhængige af gode sociale rammebetingelser og et innovationsvenligt erhvervsklima. For os er det derfor vigtigt at bidrage til samfundets fremtidige levedygtighed og skabe værdi på forskellige måder. Inden for rammerne af vores sociale engagement fokuserer vi således på målrettede, strategiske investeringer i hele verden inden for områderne uddannelse og forskning, miljø og natur, sundhed og sociale behov, sport og kultur. Dette engagement er et integreret element i Bayers virksomhedspolitik.

boy drinking

Her bidrager vi til lokalsamfundet gennem mere end sociale 300 projekter, der er fokuseret inden for områderne:

Målet med projekterne er at forbedre menneskers fremtidsudsigt. Vi støtter for eksempel skolebørn og talentfulde forskere og hjælper unge miljøforkæmpere verden over. Vi bidrager med sundhedspleje i mindre velstillede lande og giver store bidrag til social interaktion gennem kulturelle og sportsprojekter.

Med disse og talrige andre initiativer arbejder vi for at skabe et bedre liv i tråd med vores mission: “Bayer: Science For A Better Life”.