Databeskyttelse på sociale medier

Denne sociale medie platform (herefter det “Sociale Medie“) er leveret af Bayer A/S (herefter “os” eller “vi”). For yderligere information vedrørende udbyderen af det sociale medie, se venligst vores imprint.

A. Håndtering af personoplysninger

I det følgende ønsker vi at informere dig om hvordan vi håndterer dine personoplysninger når du bruger vores sociale medie. Med mindre andet er angivet i de følgende kapitler, er den juridiske baggrund for håndtering af dine personoplysninger baseret på det forhold, at en sådan handling er nødvendig for at stille funktionaliteten til rådighed for det sociale medie som er anmodet af dig (Art. 6 (1) (b) databeskyttelsesforordning).

I. Brug af vores Sociale Medie

1. Brug af kommentarer-, besked- eller chat-funktioner

Du kan kontakte os direkte via kommentar-, besked- eller chat-funktionerne, der er tilgængelige på vores Sociale Medie. Oplysningerne fra dig i denne sammenhæng vil udelukkende blive behandlet med henblik på at svare tilbage til dig, medmindre andet er angivet i denne databeskyttelse.

2. Oplysninger om bivirkninger og kvalitets klager

Dette Sociale Medie er ikke beregnet eller designet til kommunikation vedrørende bivirkninger, manglende terapeutisk effekt, medicinsk fejl, gråmarkedsprodukter/forfalsket medicin, forkert brug eller polyfarmaci, kvalitetsklager og/eller andre spørgsmål vedrørende sikkerheden eller kvaliteten af Bayers produkter. Hvis du ønsker at rapportere bivirkninger eller lave en kvalitets klage, kontakt venligst dit sundhedspersonale (f.eks. læge eller apotek), din lokale sundhedsmyndighed, eller brug vores Hjemmeside til at rapportere uønskede bivirkninger.

Hvis du alligevel rapporterer uønskede bivirkninger eller andre problemer vedrørende sikkerheden eller kvaliteten af Bayers produkter til os, vil vi være juridisk bundet til at behandle din information og vil muligvis kontakte dig med yderligere spørgsmål. Derudover må vi muligvis underrette de relevante sundhedsmyndigheder om de problemer som du har rapporteret. Vi vil muligvis også videresende disse meddelelser til vores koncernselskaber og samarbejdspartnere, i det omfang de ligeledes er forpligtet til at underrette deres respektive relevante sundhedsmyndigheder.

3. Brug af Synes godt om knap-funktionen

Enhver der klikker på "Synes godt om"-knappen sender information til platformleverandøren, der igen giver os aggregerede oplysninger om den gennemsnitlige aldersstruktur, bopæl, køn, sprog og aktivitet for alle brugere som brugte Synes godt om-knap funktionen på vores Sociale Medie. På intet tidspunkt modtager vi oplysninger om enkeltpersoner. For flere detaljer om de data, platformleverandøren indsamler i denne henseende, se venligst nedenstående (D) reference databeskyttelse fra platformleverandøren.

II. Styringsværktøj for sociale medier

Vi bruger et værktøj til sociale medier til at administrere vores konto, og for at administrere indholdet vi deler på vores Sociale Medie såvel som vores besøgendes engagement med os (Art. 6(1)(f) databeskyttelsesforordning). Til dette formål, vil alle dine aktiviteter på vores Sociale Medie (f.eks. kommentarer, synes godt om, indlæg, meddelelser) overføres og gemmes i vores sociale medie management tool.

Med værktøjet Social Medie Management Tool kan vi analysere den samlede aktivitet af vores besøgende på vores Sociale Medie til f.eks.

 • at identificere de mest aktive besøgende;
 • at identificere stemningen via automatiseret og manuel registrering;
 • at identificere og profilere produkt fortalere og nøgle påvirkninger;
 • filtrerer meddelelser for at identificere og slette spam.

Vi registrerer dit engagement med os, så længe du regelmæssigt holder kontakt med vores sociale medie. Vi sletter indholdet af dine aktiviteter hvis du ikke har besøgt vores sociale medie i mere end 2 år.

III. Behandling af data uden for EU / EØS

Dine data vil til dels også blive behandlet i lande uden for EU ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som kan have et lavere databeskyttelsesniveau end europæiske lande. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er en tilstrækkelig beskyttelse af dine data, f.eks. ved at indgå konkrete aftaler med vores kontraktlige partnere, eller at vi vil bede om deres specifikke samtykke til en sådan behandling.

IV. Social Medie Aflytning

Vi udfører et såkaldt socialt medie aflytning. Social medie aflytning er processen med at identificere og vurdere hvad der siges om et firma, et individ, et produkt eller et mærke på sociale medie platforme. Vi bruger social medie aflytning udelukkende på offentligt tilgængeligt indhold til

 • udføre nøgleord søgninger på tværs af sociale medier;
 • Få vist mængden af samtaler, når brugere interagerer med vores sociale medie;
 • Vise visuelle analyser af konversations trends over et givet tidsinterval;
 • søg, filtrer og analyser samtale streams og
 • overvåge offentligt tilgængelige meninger, udsagn eller andre interaktioner på sociale medier fra bestemte personer eller enheder, der er vigtige for os og vores virksomhed (såkaldte tanke ledere).

Vi bruger den viden vi modtager fra social medie aflytning til

 • bedre forstå følelser, hensigter, humør og markedstendenser samt bedre forstå vores kunders eller andre interessenters behov for dermed at forbedre vores tjenester og produkter og
 • identificere bivirkninger, manglende terapeutisk virkning, medicinfejl, gråmarkedsprodukter / forfalsket medicin, ukorrekt brug eller polyfarmaci, kvalitetsklager og / eller andre problemer vedrørende sikkerhed eller kvalitet af vores produkter.

Vi udfører social medie aflytning på det juridiske grundlag af lovbestemt tilladelse, der tillader en behandling, der er nødvendig for at udøve en legitim interesse, nemlig de ovenfor beskrevne formål om, hvad vi bruger indsigt i social medie aflytter til (Art. 6(1)(f) databeskyttelsesforordning).

V. Overførsel af data til bestilt behandling

Til administration af vores Sociale Medie vil vi bruge specialiserede servicefirmaer, der vil have adgang til personoplysningerne for alle brugere, der kontakter os via et sådan socialt medie. Disse servicefirmaer udvælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. Baseret på respektive data behandlings aftaler, vil de kun behandle personoplysninger efter vores instruktioner og i overensstemmelse med vores direktiver.

B. Oplysninger om dine rettigheder

Følgende rettigheder er generelt tilgængelige for dig i henhold til gældende lov om beskyttelse af personoplysninger:

 • Ret til information om dine personoplysninger som er gemt hos os;
 • Ret til at anmode om korrektion, sletning eller begrænset behandling af dine personoplysninger;
 • Ret til at protestere mod en behandling af dine personoplysninger f.eks. ved at protestere mod vores retslige grundlag for behandlingen, eller mod vores interesseafvejning, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise at tungtvejende, begrundede årsager, der overgår dine interesser, rettigheder eller frihed eksisterer, eller at en sådan behandling er udført med henblik på påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • Ret til data bevægelighed;
 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
 • Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette din anmodning til den kontakt, der er angivet nedenfor. (à C.).

C. Kontakt

For spørgsmål, du måtte have med hensyn til datasikkerhed, send os venligst en privat besked via beskedfunktionen på vores Sociale Medie eller kontakt vores virksomheds databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse:

Bayer A/S
Databeskyttelsesrådgiver
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København

D. Behandling af personoplysninger af platformens udbyder

Bemærk venligst, at platformleverandøren af dette Sociale Medie også behandler dine personlige data, når du besøger vores Sociale Medie. For yderligere oplysninger, se venligst fortrolighedserklæringen fra platformleverandøren af dette Sociale Medie.

E. Ændringer til Databeskyttelse

Vi kan opdatere vores databeskyttelse fra tid til anden. Opdateringer til vores databeskyttelse vil blive offentliggjort på vores Sociale Medie. Enhver ændring træder i kraft ved offentliggørelse på vores Sociale Medie. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt besøger vores Sociale Medie for at holde dig orienteret om eventuelle opdateringer.

Sidst opdateret: 19-09-2019