22.08.2019

Bayer opkøber BlueRock Therapeutics for at opnå førerposition indenfor celleterapi

Bayer AG og BlueRock Therapeutics meddelte den 8. august, at Bayer overtager BlueRock Therapeutics. BlueRock Therapeutics er en amerikansk biotech-virksomhed, der udvikler celleterapier indenfor neurologi, kardiologi og immunologi.

Efter at have etableret BlueRock Therapeutics i et joint venture med Versant Ventures i 2016 opkøber Bayer nu den resterende andel i virksomheden og bliver dermed eneejer. Prisen herfor beløber sig til i alt USD 600 millioner, hvoraf 240 millioner skal betales ved opkøbets endelige afslutning, og 360 millioner betales ved indfrielse af en række foruddefinerede succeskriterier. Opkøbet forventes afsluttet i løbet af tredje kvartal af 2019.

”Dette opkøb markerer en stor milepæl på vores vej mod en førerposition indenfor celleterapi”, udtaler Stefan Oelrich, direktionsmedlem og President of the Pharmaceuticals Division hos Bayer. ”I overensstemmelse med vores strategi om at øge investering i teknologier, der kan bidrage til banebrydende innovation, har vi valgt at basere vores udvikling af celleterapi på BlueRock Therapeutics’ iPSC platform. Vi slår os sammen for at kunne levere nye og bedre behandlingsmuligheder indenfor celleterapi til patienter verden over”.

Celleterapi har vist sig at være særlig vigtig i behandlingen af sygdomme, der førhen er blevet betragtet som yderst vanskelige at behandle. For eksempel er regenerativ celleterapi gavnlig for patienter med langsomt fremadskridende uhelbredelige sygdomme, der oplever enten celletab eller at cellerne ikke længere kan reparere sig selv.

BlueRock Therapeutics’ porteføjle af celleterapier er fokuseret indenfor neurologi, kardiologi og immunologi, og virksomheden har sat alle kræfter ind på at udvikle en behandling af Parkinsons sygdom. Af alle neurodegenerative sygdomme er Parkinsons den lidelse, der er mest tiltagende i såvel udbredelse som handicap og dødelighed. Gennem stamcelleterapi kan man behandle sygdommen og herved potentielt genoprette muskelfunktionen hos flere end syv millioner patienter, der lider af Parkinsons verden over.

Foruden BlueRock Therapeutics’ nuværende fokusområder giver deres platform mulighed for på sigt at udvide teknologien til også at dække andre terapiområder. For netop at bevare en stærk iværksætterånd og -kultur som drivkraft for succesfuld innovation vil BlueRock Therapeutics forblive en uafhængig virksomhed, der opererer på armslængdebasis.