21.11.2018
Bayer Group foretager omfattende porteføjle-, effektivitets- og strukturmæssige tiltag

Bayer vil styrke kerneforretninger inden for life science og samtidig styrke produktivitet og rentabilitet betydeligt

  • Group planlægger at træde ud af Animal Health-divisonen samt Consumer Health-mærkerne Coppertone™ og Dr. Scholl’s™ og herudover frasælge sin andel på 60 procent i Currenta, en site service-udbyder i Tyskland.
  • Effektivitets- og strukturmæssige tiltag vil styrke konkurrenceevnen og generere årlige indskud på 2,6 milliarder euro i 2022, heri iberegnet de forventede synergi-effekter fra Monsanto-opkøbet.
  • En portion af indskuddene vil blive geninvesteret i kerneforretninger.
  • Totale engangsomkostninger forventes at blive en faktor på 1,7 gange årlige indskud.
  • Indtægt pr. aktie forventes at stige med omkring 1 euro til 6,80 euro i 2019 med et mål på omkring 10 euro i 2022.
  • EBITDA før specielle artikler forventes at beløbe sig til over 30 procent i 2022.
  • Effektivitets- og strukturmæssige tiltag forventes at resultere i afskedigelsen af 12.000 ud af 118.000 jobs på verdensplan, en betydelig del af disse vil ske i Tyskland.

Leverkusen, November 29, 2018 – Bayer Group har til hensigt at styrke sine kerneforretninger gennem en række porteføjle-, effektivitets- og strukturmæssige tiltag, der har til formål at styrke produktivitet, innovation og Bayers konkurrenceevne. På et møde i torsdags diskuterede Bayers AGs Supervisory Board planer fremlagt af bestyrelsen og udtrykte enstemning støtte til forslaget. Gennem disse tiltag baner virksomheden vejen for bæredygtig succes i attraktive vækstmarkeder. ”Vi har opnået god fremgang med Bayers strategiske udvikling i de seneste år. Når vi fortsætter med disse tiltag, lægger vi fundamentet til at udvikle Bayers præstation og rentabilitet på en bæredygtig måde’, udtaler Werner Baumann, CEO for Bayer AG. ”Med disse tiltag positionerer vi Bayer optimalt til fremtiden som en life science virksomhed”.

Fokus på kerneforretninger inden for life science

Bayer tilsigter at øge porteføljemålingerne i 2019. Virksomheden agter at træde ud af Animal Health-forretningen og overvejer forskellige muligheder. På trods af at denne afdeling tilbyder vækstmuligheder i et attraktivt marked, agter Bayer at allokere de investeringsressourcer, der kræves for at understøtte Animal Health, til sine kerneforretninger i form af Pharmaceuticals, Consumer Health og Crop Science.

Hos Consumer Health har Bayer igangsat tiltag, der skal sætte divisionerne i stand til at indhente markedsvæksten i de kommende år og forbedre rentabiliteten. Disse tiltag inkluderer en planlagt fratrædelse fra produktkategorier, der har bedre udviklingsmuligheder uden for Bayer. Udover det tidlige udmeldte frasalg af receptpligtige dermatologi-produkter, vil Bayer evaluere sine strategiske muligheder over de kommende måneder med henblik på at fratræde produktlinjer indenfor solbeskyttelse (Coppertone™) og fodpleje (Dr. Scholl’s™). Gennem disse tiltag har Bayer til sigte at fokusere på at understøtte profitabel vækst i sine kernekategorier inden for Consumer Health.

Bayer er ydermere i forhandlinger angående frasalget af sin andel på 60 procent af tyske Currenta. Efter det succesfulde delvise frasalg af Covestro kan Bayers brug af Currentas ydelser ikke længe retfærdiggøre en andel på 60 procent.

Tiltag for at styrke konkurrenceevne og innovation

Udover de planlagte porteføljetiltag agter Bayer også at forbedre sin omkostningsstruktur markant. Virksomheden har til sigte at styrke innovation og produktivitet med henblik på at fremskynde adgang til fremtidsteknologier samt for at forbedre konkurrenceevne og rentabilitet yderligere. I denne sammenhæng vil Bayer bestræbe sig på at opnå øget effektivitet på tværs af sine understøttende funktioner og services.

Indbefattende de synergi-effekter, der forventes at opstå fra Monsanto-opkøbet, forventer Bayer årlige indskud på 2,6 milliarder euro fra 2022 og fremefter som resultat af de planlagte effektivitets- og strukturmæssige tiltag. Disse tiltag indbefatter afskedigelsen af 12.000 ud af 118.000 jobs på verdensplan, hvoraf en betydelig del af disse vil ske i Tyskland. Detaljer herom udarbejdes i løbet af de næste måneder. De totale engangsomkostninger for disse tiltag forventes at beløbe til en faktor på 1,7 gange de årlige indskud. En del af de frigivne midler skal bruges til at styrke innovation og konkurrenceevne i divisionerne. “Til og med slutningen af 2022 alene forventer vi at investere omkring 35 milliarder euro i Bayers fremtid, hvoraf forskning og udvikling (R&D) vil få over to tredjedele af denne sum, og anlægsudgifter vil få lidt under en tredjedel”, udtaler Baumann.

Baseret på en formodning om at porteføljen forbliver konstant og valutakuserserne stabile, forventer virksomheden en indtægt pr. aktie på 6,80 euro i 2019 (2018: 5,70 til 5,90 euro) med et mål på omkring 10 euro i 2022. Bayer Groups EBITDA før specielle artikler forventes at beløbe sig til over 30 procent i perioden til og med 2022.  

Bayers virksomhedsstartegi, finansielle mål og prioriteter for kapitalbevilling vil blive fremlagt på Capital Markets Day i London den 5. december.

Effektivitets- og strukturmæssige tiltag planlagt på tværs af alle divioner, funktioner, landeplatforme og services

I Bayers Pharmaceuticals-division er det styrkede fokus på ekstern innovation et vigtigt skridt sammen med den succesfulde fortsatte udvikling af vores forskning- og udvikling (R&D). Tiltagene tæller en accelereret udvikling af vores innovationsmodel og en omstrukturering af interne forsknings- og udviklingsaktiviteter. De ressourcer, der frigives gennem en reduktion af intern kapacitet, vil blive brugt til at styrke Bayers investering i research-modeller baseret på samarbejde og ekstern innovation.

I hæmofili-forretningen har introduktionen af en række nye produkter forårsaget en markant stigning i markedskonkurrencen. For at forblive konkurrencedygtig i dette segment har Bayer besluttet ikke at anvende det faktor VIII-anlæg, der er bygget i Wuppertal, Tyskland, og i stedet fokusere al produktion af recombinant faktor VIII i Berkeley, USA.

I Consumer Health-divisionen vil der blive igangsat tiltag, der skal sikre, at divisionen indhenter markedsvæksten i de kommende år og forbedrer rentabiliteten. Foruden de planlagte porteføljeændringer vil organisationsstrukturen blive tilpasset, så den er gearet til at opnå succes i hurtigt omskiftelige markedsforhold.

I Consumer Health og Pharmaceuticals-divisionerne forventes naturalienedskrivninger og afskrivninger at beløbe sig til omtrent 3,3 milliarder euro i fjerde kvartal af 2018.
Hos Consumer Health relaterer disse sig primært til produkter opkøbt sammen med Merck & Co.- og Dihon-forretninger såvel som goodwill (omtrent 2,7 milliarder euro). Hos Pharmaceuticals skyldes ned- og afskrivninger på omtrent 0,6 milliarder euro primært beslutningen angående anlægget i Wuppertal.

I Crop Science-divisionen er det primære fokus at integrere den opkøbte forretning på bedst mulig vis. Som tidligere udmeldt forventer Bayer, at synergi-effekter vil føre til årlige indskud på 1,04 milliarder euro (1,2 milliarder amerikanske dollars) til EBITDA før specielle artikler i 2022. Dette tal, hvori 0,87 milliarder euro (1 milliard amerikanske dollars) er indberegnet, er medregnet i indskudsmålet fremført ovenfor.

De ovennævnte ændringer i divisionerne og Bayers tiltag med henblik på at rationalisere porteføljen vil blive understøttet gennem gennemgribende tilpasninger i virksomheden, specielt i Corporate-funktioner og understøttende funktioner, Business Services, og lande-platformene. Formålet med disse tilpasninger er at implementere en effektiv organisationsstruktur og infrastruktur, der supporterer Bayers forretninger og virksomhedens kunder på den bedst mulige vis.

Den planlagte afskedigelse af omkring 12.000 jobs på verdensplan inden udgangen af 2021 er foranlediget af de forskellige ovennævnte tiltag på følgende måde: i Pharmaceuticals afskediges omkring 900 jobs i R&D og 350 i forbindelse med faktor VIII-anlægget i Wuppertal; omkring 1.100 jobs i forbindelse med omstruktureringen af Consumer Health; omkring 4.100 jobs i Crop Science på grund af integration med den opkøbte forretning; yderligere 5.500-6.000 jobs i Corporate-funktioner, undersøttende funktioner, Business Services og lande-platforme.

“Disse ændringer er nødvendige og lægger fundamentet for, at Bayer kan forbedre sin præstation og agilitet. Gennem disse tiltag stræber vi efter at udnytte vækstpotentialet for vores forretninger fuldt ud”, siger Baumann. “Vi er bevidste om alvoren af disse beslutninger for vores ansatte. Vi vil selvfølgelig implementere de planlagte tiltag på en retfærdig og ansvarlig måde – præcis som vi altid har gjort det”.

Note til redaktører:

En live transmission af et telefonopkald (på engelsk) med Werner Baumann, Chairman of the Board of Management of Bayer AG, Wolfgang Nickl, Chief Financial Officer, og Dr. Hartmut Klusik, Labor Director og member of the Board of Management ansvarlig for Human Resources, Technology & Sustainability fra omtrent 16:00 CET gennem: www.live.bayer.com

Talen af Werner Baumann vil være tilgængelig fra omkring 16:00 CET gennem: www.bayer.com/speeches

The Joint Declaration “Bayer 2025 Pact for the Future” kan tilgås online gennem: www.media.bayer.com

^ Er lidt I tvivl om deres titler og tidspunkter for de forskellige ting her.

Kontakt:
Christian Hartel, telefon +49 214 30-47686
Email: christian.hartel@bayer.com

Dr. Rolf Ackermann, phone +49 214 30-41782
Email: rolf.ackermann@bayer.com

Find mere information på www.bayer.com.
mip/ha    (2018-0364E)


Cautionary Statements Regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that does not relate to historical facts and events, but rather reflects Bayer’s current beliefs, expectations and assumptions regarding the future. This applies, in particular, to statements in this presentation on revenue growth, including product introductions and peak sales potential, synergies, especially in relation to the acquisition and integration of Monsanto Company, portfolio adjustments, cost reduction, financial targets and earnings, cash flow generation, deleveraging and other similar statements relating to future performance, including with respect to the markets in which Bayer is active.

Although the forward-looking statements contained in this presentation are based upon what Bayer’s management believes are reasonable assumptions, they necessarily involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially from those anticipated in such statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and undue reliance should not be placed on them. Bayer undertakes no obligation to update forward-looking statements if circumstances or management’s estimates or opinions should change except as required by applicable securities laws.

For more information on factors that could cause actual results and future events to differ from those anticipated in forward looking statements, please refer to the factors discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview, including in the Annual Report 2017 under the caption “Report on Future Perspectives and on Opportunities and Risks”.