02.11.2018

FNs visioner og et bæredygtigt Bayer

For 73 år siden blev De Forenede Nationer officielt etableret, og en ny epoke for internationalt samarbejde begyndte. Der er dog stadig langt endnu, og i denne henseende er multinationale virksomheder som Bayer nøgleaktører.

Et nødvendigt fredssamarbejde

Den 24. oktober 1945 markerede et afgørende øjeblik i nyere historie. Det var nemlig på denne dag, at FNs grundlæggende traktat, FN-pagten, trådte i kraft. Dagen er blevet fejret årligt siden 1948, og med god grund, historien taget i betragtning.

Anden verdenskrig efterlod en verden i ruiner. Det internationale samfund var splittet og behovet for fred og stabilitet akut. Derfor mødtes 51 nationer i San Francisco for at blive enige om rammerne for en lysere og mere fredelig fremtid. Ingen kunne klare konsekvenserne af endnu en krig.

Konventionen i San Francisco førte til grundlæggelsen af FN med det centrale formål at opretholde international fred og sikkerhed gennem internationalt samarbejde, samt at ”styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale frihedsrettigheder for alle” (FN-pagten, Artikel I).

I dag består FN af 193 medlemslande og flere agenturer, der bidrager med humanitært arbejde verden over, såsom WHO, UNICEF, UNESCO og mange flere.

Nye udfordringer kræver fælles handling

Selvom der er sket meget siden 1945, kan vi ikke hvile på laurbærerne, og internationalt samarbejde er nødvendigt for at imødegå nutidens globale udfordringer.

Den 25. september 2015 formulerede FN derfor 17 bæredygtige udviklingsmål med netop dette for øje. Verdensmålene, som de også kaldes, er i overensstemmelse med FN-pagtens grundvisioner og går blandt andet på at udrydde fattigdom, beskytte planeten og fremme fredelige og retfærdige samfund.

Visionen er, at målene skal opfyldes inden år 2030, og det er her, multinationale virksomheder spiller en altafgørende rolle.

Bayers globale rækkevidde

Fremtiden ser lys ud, hvis virksomheder som Bayer trækker deres vægt. Som en Life Science-virksomhed med betragtelig erfaring inden for både sundhedspleje og landbrug, har Bayer ressourcerne og den rette viden til at gøre en forskel.

Bayer har siden år 2000 været en dedikeret fortaler for FNs Global Compact - verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Derfor var der ingen tvivl hos Bayer om, at verdensmålene skulle omfavnes.

Bayer er særligt aktiv, når det kommer til målene ”stop sult” og ”sundhed og trivsel”.

Et af hovedelementerne i Bayers virksomhedsstrategi er nemlig at sikre mad af høj kvalitet til alle. Derudover er Bayer en vigtig spiller, når det kommer til innovative sundhedsydelser og teknologier – og det gælder alt fra forsømte sygdomme til moderne prævention.

Ifølge Dr. Wolfgang Große Entrup (chef for Corporate Sustainability & Business Stewardship hos Bayer) spiller virksomheder en vigtigere rolle end nogensinde før. Han forklarer: ”Virksomheder, der opererer globalt, kan bidrage til at opretholde den globale bæredygtighedsproces – ved yderligere at drive den fremad”.

At være en bæredygtig global borger er derfor et ansvar, der tages meget seriøst hos Bayer, der fortsat vil arbejde hårdt for at nå verdensmålene inden 2030.

Du kan læse mere om Bayers indsats for at fremme verdensmålene her.