Læs om fakta

Hvad EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset handler om

Bayer støtter større gennemsigtighed i forholdet mellem medicinalindustrien og sundhedssektoren og garanterer derfor overholdelsen af EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

Hva EFPIA Disclosure Code handler om
European Companies

40 førende europæiske virksomheder i 33 lande har forpligtet sig til EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset (fuldstændig titel: EFPIA Disclosure Code of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations) er en forpligtelse for alle EFPIA medlemsvirksomheder til at offentliggøre deres ydelser til personale og organisationer i sundhedssektoren. I henhold til dette kodeks vil alle EFPIA medlemsvirksomheder, herunder Bayer, offentliggøre alle direkte og indirekte, monetære og ikke-monetære ydelser som foretages i forbindelse med udviklingen og markedsføringen af receptpligtig medicin til mennesker. Den første beretning om ydelser foretaget i 2015 vil blive offentliggjort senest i juni 2016. En sådan offentliggørelse vil finde sted for hver beretningsperiode i de følgende år. - I Danmark orienterer lægemiddelindustrien én gang årligt lægemiddelstyrelsen om hvilke læger og personer i sundhedssektoren virksomhederne har samarbejde med. Samtidigt skal virksomhederne orientere den enkelt sundhedsperson om indholdet af indberetningen. Selve offentliggørelsen, herunder beløb, foretages af lægemiddelstyrelsen på baggrund af indberetninger fra den enkelte sundhedsperson. Se nærmere under linkene til højre.

Compensation

Kompensationsstørrelse

Læger og personale i sundhedssektoren bliver kompenseret for deres ekspertise og de ydelser de leverer til medicinalindustrien. Størrelsen af betalinger og ydelser afhænger af aktiviteternes art, det faglige niveau og forbruget af tid. De tilladte beløbsstørrelser er afhængige af forskellige faktorer, f.eks. lokalt indkomstniveau, lovgivningen og gældende kodeks. Det bærende princip er at vederlag for modtagne tjenester sker efter en fair markedsværdi for at sikre, at honorarer ikke misbruges til urimelig indflydelse på sundhedspersonale i deres behandlingsbeslutninger.

Individual Disclosure

Individuel eller samlet offentliggørelse?

Ydelser til læger og personale i sundhedssektoren rapporteres på individuel eller samlet basis. Eftersom EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset er en brancheforpligtelse kræver databeskyttelseslovene i de fleste europæiske lande at en individuel offentliggørelse kun kan ske med sundhedspersonernes udtrykkelige indvilligelse. Skulle en sundhedsperson ikke give sin indvilligelse for individuel offentliggørelse, skal ydelsen rapporteres i en samlet offentliggørelse. I nogle lande skal indvilligelse også indhentes fra organisationer i sundhedssektoren. Ydelser inden for området "Forskning og udvikling" bliver altid rapporteret på et samlet niveau som beskrevet i EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset. - I Danmark er lægemiddelindustrien fritaget for samtykkeerklæringer, da det ikke er den, der skal offentliggøre data.*)

Privacy

Databeskyttelse

Bayer respekterer databeskyttelse og -sikkerhed fuldt ud. Derfor sørger vi for at de indsamlede data beskyttes i henhold til databeskyttelseslovgivningen og kan kontrolleres af lokale og globale myndigheder. Derudover offentliggøres data kun, hvis de berørte personer i sundhedssektoren har givet deres eksplicitte skriftlige indvilligelse dertil. Omfattende sikkerhedsforanstaltninger sørger for at data er beskyttet mod eksternt misbrug og manipulation. Endvidere er adgangen til personlige data beregnet til offentliggørelse begrænset til medarbejdere, som er ansvarlige for dataindsamlingen og rapportering.*) jfr. ovenstående

Full Disclosure

Fuldstændig offentliggørelse

Vi er af den overbevisning, at kun en fuldstændig offentliggørelse giver et retvisende billede af vores forhold til en læge eller person i sundhedssektoren. Derfor vil vi ikke offentliggøre delvise data på individuel basis. Enhver uenighed om offentliggørelse af en specifik aktivitet behandles af Bayer som generel uenighed om offentliggørelse. I stedet vil alle ydelser indberettes på et samlet grundlag i henhold til EFPIA's rapporterings-foreskrifter. - I Danmark gælder en anden procedure, idet selve dataindberetningen skal foretages af den enkelte sundhedsperson.