Gennemsigtighed omkring samarbejdet med læger

Ydelser til personale i sundhedssektoren

Ydelser til personale i sundhedssektoren
Bayer er forpligtet til at fremme åbenhed i samarbejdet med personale i sundhedssektoren.

Fælles forskning gavner patienter og samfundet

Samarbejdet mellem medicinalindustrien og personale i sundhedssektoren har frembragt talrige innovative lægemidler og forandret den måde hvorpå mange sygdomme påvirker vores liv. Vi hos Bayer er overbeviste om, at et tæt samarbejde med og en løbende uddannelse af personale i sundhedssektoren er nøglen til at opnå bedre resultater for de patienter, vi ønsker at hjælpe.
Hvordan Bayer samarbejder med læger og personale i sundhedssektoren >

Medicinalindustrien – Sundhedspersonale: Et stærkt reguleret forhold

Når vi samarbejder med medicinske eksperter, overholder vi gældende love og regler, og som klart redegør for samarbejdet mellem industrien og sundhedspersonale, for eksempel lovgivning for sundhedssektoren og branchekodeks. Derudover er disse regler tilpasset ved forskellige gennemsigtighedsregler, såsom Sunshine Act i USA, EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset i Europa, og forskellige lokale juridiske rapporteringsforpligtelser. Og i samarbejdet respekterer vi disse fagfolks uafhængighed og integritet fuldt ud.
Hvad EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset handler om >

Implementering af EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

Som medlem af den Europæiske Sammenslutning af Lægemiddelindustrier og –foreninger (EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) og i overensstemmelse med vores virksomheds værdigrundlag støtter vi EFPIA Gennemsigtighedskodekset fuldtud. I henhold til dette kodeks vil Bayer offentligøre betalinger og ydelser til sundhedspersonale og – organisationer på globale og lokale Bayer hjemmesider under samtidig overholdelse af nationale regler og lovgivning.
Hvad EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset handler om >