Anmeldelse af mistænkt bivirkning

Mennesker varierer i deres biologiske reaktioner på lægemidler. Det er derfor at ikke alle uønskede hændelser (bivirkninger), som kan opstå i forbindelse med brugen af et lægemiddel, kan påvises under den kliniske udvikling, ikke engang ved de mest omfattende kliniske forsøg. At indsamle så mange af disse bivirkninger som muligt, uanset hvor sjældne de kan være, i absolutte tal fra hele verden, er af afgørende betydning for en fortsat patient- og lægemiddelsikkerhed (lægemiddelovervågning).

For Bayer, som en global farmaceutisk virksomhed, er lægemiddelovervågning i centrum, og mere end blot overholdelsen af verdensomspændende regler. For at holde Bayer up-to date på vores sikkerhedsoplysninger om Bayers produkter, er dit bidrag afgørende, uanset om du er en kunde, patient eller sundhedspersonale.

Hvis du vil anmelde en bivirkning eller reklamation, skal du kontakte enten en sundhedsperson (fx læge, sygeplejerske eller gå på apoteket) eller Lægemiddelstyrelsen.

Forespørgsler kan også rettes til:. Bayer AG, Pharmacovigilance.

Bayer er forpligtet til at indsamle oplysninger om bivirkninger forbundet med Bayer produkter.

Følgende oplysninger ønskes:

  1. Patient (køn, fødselsdato, initialer)
  2. Bayer produkt
  3. Indberetter (navn, tlf.nr., adresse, e-mail)
  4. Beskrivelse af bivirkning

For mere information om Bayer A/S behandling af dine personoplysninger, venligst klik her.


Patientens køn *
Er batchnummer på produktet tilgængeligt?
Må Bayers personale kontakte dig ved behov (for eventuelt yderligere oplysninger)? *

Hvis du svarer ja på spørgsmål 10, husk venligst at udfylde kontaktoplysninger.

Er du sundhedspersonale (læge, sygeplejerske, jordemoder, apoteker/farmaceut, tandlæge)? *

I tilfælde af en reklamation på et Bayerprodukt bedes du kontakte Bayers reklamationsafdeling. Bayers personale kan om nødvendigt kontakte dig for yderligere oplysninger.