Indberetning af mistænkt bivirkning

Mennesker varierer i deres biologiske reaktioner på lægemidler. Det er derfor at ikke alle bivirkninger, som kan opstå i forbindelse med brugen af et lægemiddel, kan påvises under den kliniske udvikling, ikke engang ved de mest omfattende kliniske forsøg. At indsamle så mange af disse bivirkninger som muligt, uanset hvor sjældne de kan være, i absolutte tal fra hele verden, er af afgørende betydning for en fortsat patient- og lægemiddelsikkerhed.

For Bayer, som en global farmaceutisk virksomhed, er lægemiddelovervågning i centrum, og mere end blot overholdelsen af verdensomspændende regler. For at holde Bayer up-to date på vores sikkerhedsoplysninger om Bayers produkter, er dit bidrag afgørende, uanset om du er en kunde, patient eller sundhedspersonale.

Hvis du som patient mistænker at du har en bivirkning af din behandling er det vigtigt at du fortæller det til din behandlende læge eller andet sundhedspersonale fx apoteket, så de kan vurdere din behandling.

Hvis du vil indberette en bivirkning på et af Bayers produkt findes der flere muligheder

Du kan rapporterer direkte til ansvarlige myndighed:

eller du kan rapporterer direkte til os hos Bayer:

Hvis du har lyst findes der også en mulighed for at indberette mistænkte bivirkninger via Bayers webskema. Obs dette skema er på engelsk.

For at give Bayer det bedste udgangspunkt for at vurdere din bivirkning, og for at minimere vores behov for at efterspørge yderligere informasion fra dig, har vi nedenfor listet de oplysninger vi behøver når du inberetter:

1. Bivirkning (beskrivelse af hvad som er sket; dato for start; hvor længe behandlingen med produktet havde pågået da din bivirkning startede; Hvilke konsekvenser har bivirkningen medført for dig; hvordan har du det i dag?)

2. Mistænkt Bayerprodukt (Produktnavn; styrke; dose; batch nr.; startdato for behandling og evt stopdato)

3. Patientoplysninger (initialer; alder; køn)

4. Oplysninger om indberetter (navn; tlf; e-mail; adresse; er du forbruger eller sundhedspersonale)

5. Angiv hvis du ikke vil give samtykke til at Bayer ved behov kontakter dig igen angående din indberetning

For information om hvordan Bayer A/S håndterer dine personoplysninger, klik her.