Vores mission og værdier

Vores mission Bayer: "Science For A Better Life"

Bayer er en global virksomhed med kernekompetencer inden for områderne sundhed og landbrug. Vi er til stede i hele verden og betragter os selv som et aktivt medlem af samfundet. Det kræver ansvarlighed, og det lever vi op til ved at forfølge klart definerede principper, der udtrykker vores grundlæggende etiske filosofi. Disse principper styrer, hvordan vi måler os selv, og hvordan vi vil måles.

Vores fokus på innovation er nøglen til, at vi kan indtage eller opnå en førende position på alle vores arbejdsområder. Innovation er samtidig udgangspunktet for at opfylde vores mission om at gøre livet lettere for mange millioner mennesker:

 • Vi hjælper patienter overalt i verden ved at forebygge, behandle og helbrede sygdomme og udvikle forbedrede diagnosemetoder.
 • Vi sørger for tilstrækkelige forsyninger af næringsmidler, foderstoffer samt vegetabilske råstoffer af høj kvalitet.
 • Vi yder et væsentligt bidrag inden for effektiv energi- og ressourceudnyttelse, mobilitet, byggeri og bolig, for blot at nævne nogle eksempler.

Vi arbejder bæredygtigt og forpligter os til at arbejde som en socialt og etisk ansvarlig virksomhed. Hos Bayer er virksomhedens kerneværdier den daglige ledetråd.

Science For A Better Life: Der er vores løfte til vores omverden.

Vores LIFE værdier:

Vores LIFE værdier

Hos Bayer er virksomhedskulturen den vigtigste forudsætning for succes.

Til grund for vores virksomhedskultur ligger vores værdier, som vi har defineret som ”Lederskab”, ”Integritet”, ”Fleksibilitet” og ”Effektivitet” – sammenfattet til LIFE.

Værdierne udstikker retningen for os. De bestemmer vores handlinger i det daglige arbejde med at indfri vores målsætning om at bidrage til at løse tidens store udfordringer, og de understøtter vores overordnede mission ”Bayer: Science For A Better Life”.

LIFE leadership
 • Udvise engagement i medarbejderne og støtte til fremragende præstationer
 • Gå foran med personligt initiativ og inspirere og motivere andre
 • Tage ansvar for opgaver og resultater, succeser og fiaskoer
 • Behandle andre med respekt og retfærdighed
 • Give klare, ærlige og rettidige tilbagemeldinger
 • Bidrage til konstruktiv konfliktløsning
 • Skabe værdi for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og samfundet
LIFE integrity
 • Være forbillede
 • Overholde love, retningslinjer og regler
 • Have tillid til andre og opbygge tillidsfulde relationer
 • Optræde ærligt og pålideligt
 • Lytte opmærksomt og kommunikere velovervejet
 • Handle bæredygtigt: Sikre overensstemmelse mellem kortfristede resultater og langsigtede udfordringer
 • Vise omtanke for mennesker og miljø og skabe sikkerhed
LIFE flexibility
 • Drive forandringer proaktivt
 • Opfange tendenser tidligt og tilpasse sig fremtidige udfordringer
 • Sætte spørgsmålstegn ved tingenes aktuelle tilstand
 • Tænke og handle med tanke for kunden
 • Se muligheder og løbe kalkulerede risici
 • Være åben over for nyt
 • Være motiveret for livslang læring
LIFE efficiency
 • Anvende ressourcerne optimalt
 • Fokusere på aktiviteter, der skaber værdi
 • Løse opgaver enkelt og effektivt
 • Levere den forventede kvalitet rettidigt og til de beregnede omkostninger
 • Træffe velunderbyggede beslutninger hurtigere
 • Gennemføre beslutninger konsekvent
 • Udvikle bedre løsninger i fællesskab