Produkter til dyrs sundhed

Animal Health

Animal Health er pr. 1. august overgået til Elanco Denmark ApS: www.elanco.dk

Kontakt - telefon: +45 4526 6060, mail: elanconordic@elanco.com

Meld bivirkning / Reklamation
Brug venligst følgende link: https://animalhealthreportingportal.bayer.com/da/
eller meld bivirkningen direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk