Lægemidler til mennesker

Pharmaceuticals

Vores Pharmaceuticals-division forsker i, udvikler og markedsfører innovative lægemidler af værdifuld betydning for patienter verden over – primært inden for kardiologi, onkologi, gynækologi, hæmatologi og oftalmologi. Herigennem imødekommer vi de stigende krav fra patienter, læger og kontrollerende myndigheder.

Remigius Müller
For Remigius Müller fra Rottweil tæt på Stuttgart, Tyskland blev et hjertetilfælde en skelsættende oplevelse, der ledte ham til at ændre sin livsstil.

Målet med vores innovative produkter er at opnå væsentlige terapeutiske fordele for patienterne, samtidig med at de opfylder de stigende krav fra læger og sundhedsmyndigheder.

Ekspanderende forskning

33 millioner

mennesker lider af kræft på verdensplan ifølge vurderinger fra Verdenssundheds- organisationen (WHO).

Vores forskere inden for lægemiddeludvikling fokuserer primært på hjerte-kar- og dertil relaterede sygdomme, onkologi og gynækologisk behandling. De er på udkig efter små molekyler eller bioteknologiske stoffer, der kan fungere som nye aktive ingredienser. Vi fortsætter med at udvikle på vores produkter, selv efter de er godkendt, for at optimere patientfordele – for eksempel gennem nye leveringsformer eller udvidelse af produktets indikationer.

Innovation og succes i samarbejde med værdifulde samarbejdspartnere

Udover vores egen forskning deltager vi også i en række samarbejder og strategiske alliancer med eksterne samarbejdspartnere inden for såvel universitetsverdenen som medicinalindustrien. Vi er af den opfattelse, at man gennem samarbejdsfællesskaber kan stimulere innovation og skabe grobund for fælles udvikling af nye fremgangsmåder, der tilgodeser patienter. I de seneste år har vi udviklet mange forskellige samarbejdsmodeller, heriblandt forskning- og udviklingssamarbejder, licensaftaler, fælles markedsførings-aftaler, regionale samarbejder og opkøb.

Vi driver desuden vores egne videnskabs- og innovationscentre. Forskningssamarbejder i USA og Asien koordineres gennem vores science hubs i San Francisco, Cambridge, Beijing, Singapore og Osaka. Vores CoLaboratorTM-koncept stiller laboratorier og kontorer til rådighed for life science-startups i Berlin og San Francisco – tæt på Bayers forskningsfaciliteter. Herudover har Bayer igangsat en række open innovation-programmer såsom Grants4TargetsTM, Grants4IndicationsTM, PartnerYourAntibodiesTM og Grants4AppsTM.

Mere information om innovationsprogrammer hos Bayer.

Socialt engagement

Bayer støtter ledende organisationer i kampen mod oversete tropiske sygdomme ved at stille gratis aktive ingredienser til rådighed. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bruger vores lægemidler til at behandle Chagas sygdom, der er udbredt i Latinamerika, og afrikansk sovesyge. I samarbejde med Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) undersøger vi, hvorvidt den aktive ingrediens emodepside (oprindeligt fra den japanske virksomhed Astellas) kan bruges til at behandle patienter med onchocerciasis, også kaldet river blindness. Bayer udvikler også i øjeblikket en ny formulering for den aktive ingrediens nifurtimox for at teste brug af en mere individualiseret dosis. Dette vil forenkle behandlingen af børn, der er specielt sårbare overfor Chagas sygdom. 

Som markedsleder inden for hormonel prævention har vi i næsten 50 år støttet familieplanlægningsinitiativer fra en række statslige og ikkestatslige organisationer (NGOs), heriblandt Bill & Melinda Gates Foundation. Gennem nyskabende partnerskaber hjælper Bayer kvinder i udviklingslande med at få adgang til hormonel prævention.

Mere information om Pharmaceuticals hos Bayer på www.pharma.bayer.com.