Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler mellem Bayer A/S, division Bayer Pharmaceuticals og en række patientforeninger:

Danmarks Bløderforening

Samarbejde om EHC 2019.
Klik her

Nordisk Møde 2019.
Klik her

Danmarks Bløderforening

Samarbejde om projekt “Beslutningsstøtte i Bløderbehandlingen”.
Klik her

Øjenforeningen

Samarbejde om projekt “Undersøgelse af håndtering af diabetisk øjensygdom i regionernes diabetesindsats”.
Klik her

PROPA - Projekt Ni ud af Ti 2018

Økonomisk bidrag til hosting af website.
Klik her

Danmarks Bloederforening EHC 2018

Sponsorering af en deltager til EHC Conference 4-7 oktober 2018.
Klik her.

Danmarks Bloederforening WFH 2018

Sponsorering af to deltagere til WFH World Congress 2018, 20-24 maj i Glasgow.
Klik her

Danmarks Bløderforening årsmøde 2018

Sponsorering af årsmøde 14-15. april 2018 i Middelfart.
Klik her

Hjernesagen Folkemødet 2018

Samarbejde omkring rundbordsmøde på Folkemødet 2018.
Klik her

Liste over samarbejdsaftaler

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v.
Klik her

EHC Kongres 2017

Sponsorering af to deltagere til EHC Kongres 2017.
Klik her

Hjernesagen Patient Forum 2017

Formålet med samarbejdsaftalen er organisationens deltagelse i Patient Forum faciliteret af Bayer.
Klik her

Selskab for Mænds Sundhed

Formålet med samarbejdsaftalen er at sætte fokus på mænds sundhed og behovet for, at mænd tager ansvar for egen sundhed og søger lægehjælp ved behov.
Klik her

Selskab for Mænds Sundhed 2016

Samarbejdsaftalens formål er at sætte fokus på mænds sundhed og behovet for, at mænd tager ansvar for egen sundhed og søger lægehjælp ved behov.
Klik her

Selskab for Mænds Sundhed

Formålet med samarbejdsaftalen er at gennemføre aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme, og dermed virker til forbedring af mænds sundhed.
Klik her

PAH Patientforeningen

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe opmærksomhed om PAH i Danmark og tiltag, der kan forbedre PAH-patienternes liv samt understøtte netværk blandt patienter og pårørende. 2015
Klik her

PROPA 2016

Formålet med samarbejdsaftalen er at øge kendskabet til avanceret prostatakræft og skeletmetastaser, at understøtte, at patienter har kendskab til symptomer på sygdomsudvikling og at give patienter værktøjer, der understøtter dialogen med sundhedspersonalet.
Klik her

PROPA Nordic Meeting 2018

Samarbejde omkring projekt "Nordic Meeting 2018".
Klik her

Propa Patient Forum 2017

Formålet med samarbejdsaftalen er organisationens deltagelse i Patient Forum faciliteret af Bayer.
Klik her

Propa - Projekt Ni ud af Ti

Samarbejde om projekt "Ni ud af Ti".
Klik her

PROPA Særtillæg 2017

Samarbejde omkring Særtillæg til PROPA Nyt December 2017
Klik her

Tarmkræftforeningen 2016

Samarbejdsaftalens formål er at udbrede kendskabet til tarmkræft og foreningens tilbud til patienter ved at udsende folder om foreningen og samarbjede med ambulatorier etc.
Klik her

Tarmkræftforeningen 2017

Formålet med samarbejdsaftalen er organisationens deltagelse i Patient Forum faciliteret af Bayer.
Klik her

World Stroke Day 2017

Formålet med samarbejdsaftalen er at yde økonomisk støtte til symposium i anledning af World Stroke Day 2017.
Klik her